Ngày 16.03: Bệnh tật và đức tin

16/03/15 Thứ Hai tuần 4 MC
Ga 4,43-54

Bệnh tật và đức tin

Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

Suy niệm: Cuộc sống càng ngày sung túc tiện nghi nhưng con người vẫn không hết canh cánh trong lòng nỗi lo bệnh tật. Khoa học tiến bộ bao nhiêu thì các bệnh mới lại phát sinh bấy nhiêu, khiến cho các phương pháp trị liệu không kịp thích ứng. Đứng trước những căn bệnh nan y, người ta mới thấy mọi vấn đề nhân sinh đều có liên hệ đến những giá trị đức tin. Với một số người, bệnh tật có thể là cớ vấp phạm, họ thất vọng và oán trách Thiên Chúa. Thế nhưng, với một số khác, đó lại là phương thế giúp họ thêm hy vọng, tín thác vào Chúa. Qua cơn trọng bệnh của đứa con trai, gia đình viên sĩ quan nhờ đó mà được ơn đức tin. Vượt quãng đường xa hơn 30km từ Ca-phác-na-num đến Ca-na để gặp Đức Giê-su, ông an tâm ra về, tin vào lời cam kết con ông sẽ sống mà không cần ông Thầy Giê-su ấy đến nhà chữa bệnh. Quả thật, bệnh tật là một thách thức không nhỏ cho đức tin, nhưng cũng từ đó đức tin được thêm vững vàng.

Mời Bạn: Y khoa tiến bộ là điều ích lợi cho đời sống con người, nhưng y khoa không phải là chiếc đũa thần có thể chữa trị mọi bệnh tật. Bất cứ phương pháp chữa trị nào cũng cần đến sự lạc quan, mà đức tin là yếu tố chính tạo nên sự lạc quan, hy vọng ấy.

Sống Lời Chúa: Tôi luôn tin tưởng, cậy trông vào Chúa, dù phải bệnh hoạn, tật nguyền trong cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng mọi bệnh tật con đang chịu, để được kết hiệp với cuộc Khổ Nạn của Chúa trên đồi Gôn-gô-tha. Amen.