Ngày 15.03: Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết vì yêu

15/03/15 Chúa Nhật tuần 4 MC – B
Ga 3,14-21

Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết vì yêu

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Suy niệm: Cuộc chuyện trò giữa Chúa Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô không đơn thuần là một cuộc trò chuyện xã giao, mà còn là lúc Chúa Giê-su tự mặc khải Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Nơi Chúa Giê-su và nhờ Chúa Giê-su, chúng ta mới được biết rõ về mầu nhiệm của Thiên Chúa và đường lối của Người. Ngài là hiện thân của tình yêu thương của Thiên Chúa – nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giê-su tỏ rõ cho con người biết lòng Chúa Cha yêu thương con người cách trọn vẹn.

Mời Bạn: Hạnh phúc của con người là yêu và được yêu. Khi cảm nghiệm mình được Chúa yêu thương, một cách tự nhiên, chúng ta chỉ có một cách đáp đền đó là yêu mến Ngài bằng cách sống theo Lời Chúa và thực thi giới răn yêu thương với anh chị em đồng loại. Cách sống yêu thương đó là lời chứng cho mọi người biết rằng: Thiên Chúa Là Tình Yêu. Mời bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su trong cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài để nhận ra “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” và cũng để nhận ra nơi Đức Giê-su mẫu gương tuyệt hảo của việc đáp đền tình yêu Chúa, đó là: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7).

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy vui sướng và bình an khi cảm nghiệm rằng bạn đang được Chúa yêu thương không?

Sống Lời Chúa: Làm việc bác ái cho người thân cận để đáp lại tình yêu Chúa.

Cầu nguyện: Hát kinh Hòa Bình.