Clips: Rộn ràng ngày khai giảng Năm học 2012 – 2013

Clips: Rộn ràng ngày khai giảng

Năm học 2012 – 2013

 

Ngày khai giảng khóa 18 của Cao Đẳng Thần Học Sedes Sapientiae được đánh dấu bằng thánh lễ đồng tế long trọng để cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên quý giáo sư và toàn thể sinh viên. Và qua thánh lễ này, mọi người dâng năm học mới cho Chúa, xin Chúa thánh hóa năm học mới và soi sáng hướng dẫn mọi người để cùng nhau truy tầm chân lý hầu có thể thu lượm được những kết quả tốt đẹp.

Thánh lễ Khai giảng được cử hành tại thánh đường Đaminh – Ba Chuông lúc 7giờ 30. Hiệp dâng với cha Phụ tá Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP., trong thánh lễ khai giảng năm học mới này còn có cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP., Giám đốc Học viện Cao đẳng Thần Học Sedes Sapientiae, cha Micae Nguyễn Văn Bắc, OP., bề trên Tu viện Albertô, quý cha trong ban giáo sư, quý cha, quý thầy trong tu viện Albertô, quý bề trên các hội dòng có các học viên theo học tại đây và đông đảo các học viên trong năm học 2012 – 2013 cùng một số giáo dân tham dự cách sốt sắng. (trích Bản tin)