Ngày 18.01: Chúng tôi đã gặp

18/01/15 Chúa Nhật tuần 2 TN – B

Khởi đầu tuần lễ hiệp nhất Ki-tô hữu

Ga 1,35-42

Chúng tôi đã gặp

Ông An-rê dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-mon và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). (Ga 1,42)

Suy niệm: Nếu như thánh Gio-an Tẩy giả không giới thiệu Đức Giê-su với các môn đệ của ông thì khó lòng mà An-rê gặp được Chúa Giê-su và đưa em mình đến với Ngài, để rồi từ đó các ông được Chúa gọi đi theo. Chúng ta thấy vai trò của người giới thiệu rất là quan trọng vì nó có tính quyết định cho một chọn lựa, dĩ nhiên chúng ta còn có tự do của riêng mình, nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò giới thiệu của một ai đó (cho nghề nghiệp, hướng đi tu…).

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn có trách nhiệm giới thiệu Đức Ki-tô cho anh chị em của mình bằng Lời của Ngài, bằng đời sống tốt phản ánh Tin Mừng bạn đọc và suy gẫm mỗi ngày. Bạn đóng vai trò của Thánh Gio-an Tiền hô, không giữ riêng cho mình điều mà chính Chúa muốn bạn chia sẻ, nhất là khi điều ấy đem lại một kết quả tốt đẹp cho mọi người. Đó chính là đức bác ái Ki-tô giáo.

Chia sẻ: Có khi nào bạn “giấu” không muốn nói cho ai đó biết một điều có lợi cho người ấy chưa (một việc làm, một người cố vấn có khả năng, một cơ hội giải quyết khó khăn mà họ đang gặp phải…)?

Sống Lời Chúa: Trong năm Tân Phúc Âm hoá này, mỗi khi có dịp, bạn nói về Chúa, về niềm tin của mình cho những người chưa biết (vd: tặng 1 cuốn Kinh thánh, dẫn đi nhà thờ, đền Đức Mẹ…) để nhờ đó họ cũng “gặp được Đấng Mê-si-a”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ ngại miệng mỗi khi nói về Chúa cho mọi người và sẵn lòng chỉ cho người khác điều tốt đẹp, đừng ích kỷ chỉ biết cho riêng mình mà thôi.