Ngày 31.12: Cúi mình sự nhập thể

31/12/14 Thứ Tư trong tuần Bát Nhật GS

Th. Xin-ve-tê I, giáo hoàng      

Ga 1,1-18

Cúi mình sự nhập thể

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. ” (Ga 1,14)

Suy niệm: Tin Đức Giê-su, con người lịch sử bằng xương bằng thịt, lại là Thiên Chúa thật đồng nghĩa với việc ta phải chấp nhận những kết luận rất ư là khác thường. Chẳng hạn như Đấng Tạo Hóa chấp nhận thân phận làm tạo vật, đại dương rộng lớn đựng vừa khít trong một chiếc thùng; cả bầu trời bao la nằm gọn trong một vũng nước nhỏ; mặt trời được nhìn qua một lỗ kim. Một đàng, Thiên Chúa là Đấng cao cả, quyền năng, ngàn trùng chí thánh; đàng khác, Ngài lại chấp nhận làm người, gần gũi, thân thiết với con người. Thiên Chúa, Đấng không ai biết được, cũng chẳng ai có thể mon men đến gần được, nay tự làm cho mình được con người biết đến và đụng chạm được qua Đức Giê-su. “Người cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật”: quả thật, đại dương bao la đựng vừa khít trong một chiếc thùng (theo cha S. O’Flynn, O.F.M.).

Mời Bạn: Cùng với thánh Gio-an, bạn xác tín Đức Giê-su là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, Đấng từ Chúa Cha mà đến với con người, làm người ở giữa con người, ‘nói’ cho con người biết Thiên Chúa là ai, yêu thương con người như thế nào, để rồi đưa dẫn con người về hưởng hạnh phúc với Chúa Cha.

Sống Lời Chúa: Tôi cúi mình tạ ơn Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên người phàm vì yêu thương con người. Tôi cố gắng sống trong tâm tình cảm tạ ấy suốt ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã yêu thương xuống thế làm người với chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình cảm tạ này.