Nghe giảng CN 02 thường niên A (2014)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 02 thường niên
(19.01.2014)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,29-34)

 

Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn02_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn02_van

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn02_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn02_hieu