Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2013

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh
Năm 2013

Lc 2, 12-14 : Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Lc 2, 18-20 : Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Ga 1, 9-12 : Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

 

Lễ 18g30 24/12 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/noel2013_bac1

Lễ 21 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/noel2013_hieu

Lễ 6 giờ 25/12 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/noel2013_chinh

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Bổn mạng ca đoàn Chúa Hài Đồng

/noel2013_bac2

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/noel2013_hoa