Nghe giảng Chúa nhật III mùa vọng (2013)

 

Nghe giảng Chúa nhật 3 mùa vọng (2013)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,2-11)

Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” Đức Giêsu trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

“Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_vong03_hieu1
Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_vong03_chinh

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_vong03_van

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_vong03_thuat

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_vong03_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_vong03_hieu2