Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng (2013)

 

Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng

Năm A (2013)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 24,37-44)

“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.

Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/a_vong01_long

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_vong01_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_vong01_hoa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/a_vong01_linh

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_vong01_bac