Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2013)

 

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa nhật 17.11.2013

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,23-26)

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?

Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

 

 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (BM các ca đoàn)

/tdvn_2013bac1

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/tdvn_2013rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/tdvn_2013chinh

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

/tdvn_2013thuat

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Bổn mạng HĐMV)

/tdvn_2013bac2

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tdvn_2013van

Ngày 25. 11: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tdvn_2013bac3

Ngày 14.12: Đc Giuse Nguyễn Tấn Tước (Bổn mạng Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn)

/tomade2013_dctuoc