Nghe giảng Chúa nhật 29 năm C (2013)

 

 Nghe giảng Chúa nhật 29 năm C

(20.10.2013)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,1-8)

Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’

Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'”

Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/c_tn29_linh

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

/c_tn29_nhut

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn29_van

Lễ 7g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/c_tn29_thuat

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_tn29_bac