Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima (10.2013)

Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima

12.10.2013

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (11, 27-28 )

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

[youtube]3YpOtlo4nwc[/youtube]