Nghe giảng Chúa nhật 22 năm C (2013)

 

Nghe giảng Chúa nhật 22 năm C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,1.7-14)

 

Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.

Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

 Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố (Rửa tội Tân tòng)

/c_tn22_pho

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_tn22_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/c_tn22_hoa

Lễ 16g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/c_tn22_long

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/c_tn22_linh

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_tn22_bac

Tại giáo xứ Bình Xuyên : Lm PX. Đào Trung Hiệu

/c_tn22_hieu