Nghe giảng Chúa nhật 20 năm C (2013)

 

Nghe giảng Chúa nhật 20 năm C (2013)

 

Tin Mừng theo thánh Luca (12:49-53)

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

 Lễ chiều thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (rửa tội Tân tòng)

/c_tn20_thuat1

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_tn20_rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn20_van

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

/c_tn20_thuat2

Lễ 10g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt (tiếng Anh)

/c_tn20_nhut_e

Lễ 16g00: Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/c_tn20_chinhs

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_tn20_bac

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

/c_tn20_hieu