Nghe giảng ba ngày Tết Quý Tỵ

 

Nghe giảng Ba Ngày Tết Quý Tỵ 2013

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,23-27)

 

Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Ngày 09.02.2013 : Ba mươi Tết Quý Tỵ

Lễ 19 giờ thứ bảy : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/tet2013_tin0

Lễ 21g30 thứ bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tet2013_bac0.mp3[/mp3]

 

Mùng Một Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2013_hieu1.mp3[/mp3]

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tet2013_bac1b.mp3[/mp3]

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tet2013_bac1a.mp3[/mp3]

 

Mùng Hai Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2013_hieu2

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tet2013_bac2

 

Mùng Ba Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tet2013_hoa3

Lễ 6g15 : Vinhsơn Phạm Đình Chiến

/tet2013_chien3

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tet2013_van3