Nghe giảng Chúa nhật IV Vọng C (2012)

 

Nghe giảng Chúa nhật IV Vọng C
(2012)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-45)

 

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng :

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 5 giờ : Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Fx. Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Vinhsơn Phạm Xuân Hưng