Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2012)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua
25.11.2012

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 18,33b-37)

 Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” Đức Giêsu đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?”

Ông Philatô trả lời : “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” Đức Giêsu trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”

Ông Philatô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giêsu đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

NB : Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm FX. Nguyễn Tiến Dưng

(Lễ Tạ ơn Tân linh mục khiếm thị Phêrô Phạm Văn Dương, dòng Đức Mẹ Lên Trời.)

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn34_dwng.mp3[/mp3]

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn34_linh.mp3[/mp3]

Lễ 6g15: Micae Nguyễn Văn Bắc

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn34_bac.mp3[/mp3]

Lễ 17g30: Vinhsơn Martin Phạm Đình Chiến

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn34_chien.mp3[/mp3]

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn34_hwng.mp3[/mp3]