Nghe giảng Chúa nhật 25 B (2012)

 

Nghe giảng Chúa nhật 25 B (2012)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( 9,30-37)

Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

(Ipad xin nhấn trên danh tính vị giảng thuyết)

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_tn25_thuat1

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_tn25_bac

Lễ 6g15 giờ: Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_tn25_thuat2

 Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_tn25_linh

Lễ 19g00 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_tn25_bac2