Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B (2012 – 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B

 

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan 15:1-8

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

 

03.05.2015

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Trần Văn Việt

/b_ps05_viet

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/b_ps05_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

 

/b_ps05_chinh

Lễ 17 g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/b_ps05_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_ps05_hoa

06.05.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_ps05_bac1

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_ps05_bac2

Lễ 6g15 : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

/b_ps05_rao

Lễ 17 g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/b_ps05_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_ps05_thuat