Nghe giảng thứ Sáu Tuần Thánh (2010-2015)

 

Nghe giảng thứ Sáu Tuần Thánh

Phúc Âm: Ga 18, 1 – 19, 42

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

(…) Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết, nên không đánh dập ống chân Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của Người”. Lời Kinh Thánh khác rằng: “Họ sẽ nhìn xem Ðấng họ đã đâm thâu qua”.

Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.

Năm 2015

+ Lễ thiếu nhi 18g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/thu6tt2015_tin

+ Lễ 20g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio2/thu6tt2015_linh.mp3[/mp3]

Năm 2014

+ Lễ thiếu nhi 18g00: Lm GB. Trần Anh Long

/thu6tt2014_long

+ Lễ 20g00: Lm Giuse Trần Văn Việt

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio2/thu6tt2014_viet.mp3[/mp3]

Năm 2013

+ Lễ thiếu nhi 18g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tthanh6_13_bac

+ Lễ 20g00: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tthanh6_13_hoa

Năm 2012

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, Op

/tthanh_6_12_hoa

 Năm 2011

+ Lễ thiếu nhi 18 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/tuanthanh6_cuong

+ Lễ 20 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/tthanh6_11_chinhs

 Năm 2010

+ Lễ 20 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tuanthanh6_hieu