Slides : Không Phải… Mà Là…

 

Slides : Không Phải… Mà Là…

Xem slides xin click tại đây


MẠNH, không phải là nhấc lên NẶNG,
mà là để xuống NHẸ.

KÍNH, không phải chỉ là đối với TRÊN (sếp),
mà là xử sao với DƯỚI (nhân viên)

ÐẸP, không phải là KÉO người đến với bạn,
mà là GIỮ người ở lại với mình.

XẤU, không phải nơi GƯƠNG MẶT,
mà là nơi CÁCH SỐNG

KHÉO, không hệ tại HÀNH VI LỚN,
mà thực hiện CỬ CHỈ NHỎ

KỲ DIỆU, không phải là chuyện NGẠC NHIÊN,
mà là chuyện của CẢM NHẬN

BUỒN, không phải là chuyện BÊN NGOÀI,
mà là điều ẩn giấu BÊN TRONG

Cầu chúc Bạn bình an hạnh phúc

Têrêsa Ngọc Nga (dunglac.org)