Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua (2011 & 2014)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua
2011 & 2014

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 25,31-40)

 

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” Đức Vua sẽ đáp lại : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

 

Ngày 23.11.2014 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn34_hoa

Lễ 5 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn34_thuat

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_tn34_dao

Lễ 16g00 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/a_tn34_cuong

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

/a_tn34_viet

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_tn34_hwng

Lễ 21.11: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Bổn mạng Huynh đoàn Khuyết tật)

/a_tn34_hoa2

Ngày 20.11.2011

Lễ 5 giờ : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/a_tn34_long

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_tn34_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn34_tien

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

/a_tn34_hieu