Tổng hợp : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Tổng hợp : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Trong bầu khí hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giới thiệu mục Tổng hợp các tài liệu liên quan trên thsedessapientiae.net.

Gồm : một số bài viết, các clips phim, bài giảng, đường nối đến tài liệu năm thánh 2000 GHVN và các thánh Tử đạo Việt Nam. 

Đặc biệt, xin đặt các đường nối trực tiếp đến các đề mục lớn của tác phẩm “Uống Nước Nhớ Nguồn” do linh mục Phanxicô X. Đào trung Hiệu và nhóm anh em Đaminh biên soạn.

 

I. Các tin bài

+ Tôn kính các tử đạo thế nào : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

+ Tử đạo hôm nay : Tu sĩ Mai Tuyến op

+ Những bản văn pháp lý trong việc phong thánh TĐVN (Lm Phan Tấn Thành)

+ Dấu ấn cuộc đời : Petrus.tran

+ Hãy sống trung tín ; Pet. Tran

+ Suy niệm lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam (nhiều tác giả)

+ 14 bức tranh Tử Đạo Việt Nam tại theo hoạ sĩ Việt Nam đương thời

+ Tổng hợp : Các Thánh Tử Đạo Hải Dương

+ Tổng hợp tài liệu năm thánh GHVN 2010
(Với nhiều bài, clips, slides… liên quan đến lịch sử GHVN)

II. Nghe Giảng

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Vệt Nam 2014

+ Video giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2011

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2010

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2009

+ Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Hải Dương

+ Nghe giảng về Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam (lễ thánh Monica 2010)

III. Tài liệu : Uống Nước Nhớ Nguồn
(118 Tử Đạo Việt Nam – Chủ biên Lm PX. Đào Trung Hiệu OP)

+ Trang chủ “Uống Nước Nhớ Nguồn”
+ Chân dung Các thánh Tử Đạo Việt Nam (Bài Quan Trọng)
+ Các thánh Tử đạo Việt Nam tìm theo vần A, B, C
+ Các thánh Tử đạo Việt Nam theo ngày kính
+ Các thánh Tử đạo Việt Nam theo chức vụ
+ 38 Tử đạo Việt Nam Dòng Đaminh
+ Mẫu KINH kính Các thánh Tử Đạo Việt Nam
+ Bài giảng Đức Gioan Phaolô ngày tuyên thánh TĐVN 19.06.1988
+ Chân phước Anrê Phú Yên
+ Bức tranh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày suy tôn hiển thánh 

 IV. Phim – Video

+ Phim Diễn nguyện “Dòng Máu Đức Tin” (Giới trẻ hạt Phú Nhuận)

+ Đại lễ tuyên thánh Tử Đạo Việt Nam (32 phút)

+ Phim tư liệu lễ tuyên thánh Tử Đạo Việt Nam 19.06.1988 (14 phút)

+ Hoan Ca : Mùa thiêng trên đất Việt (Minh họa: “Dòng Máu Đức Tin”)

 

[youtube]B52QrkPa2N8[/youtube]