Nghe giảng Chúa nhật 28 năm A (2011-2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 28 năm A

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,1-14)

 

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.

Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !” Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.

Rồi nhà vua bảo đầy tớ : “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy : “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch : “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Ngày 12.10.2014

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_tn28_dao

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

/a_tn28_nhut

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn28_chinh

Lễ 16g00 : Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

/a_tn28_pho

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/a_tn28_cuong 

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 /a_tn28_van

 

Ngày 09.10.2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn28_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn28_rao

Lễ 6g15 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn28_thuat

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn28_tien

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn28_van

Lm Vinhsơn Nguyễn Duy Nam (Tu viện Mai Khôi)

/a_tn28_nam