Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2011

 

Ngày 29 tháng 09

Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần
2009, 2010, 2011

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,47-51)


Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”

Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời : “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !”

Đức Giêsu đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 

Bài giảng năm 2011

/micae_hieu2011

Bài giảng năm 2010

/micae_hieu2010

Bài giảng năm 2009

/micae_hieu2009