Slides : Bảng chữ cái cho cuộc đời 01

 

Slides : Bảng chữ cái cho cuộc đời

Phần một từ A đến L

Xem slides xin click tại đây

 

Trong những ngày này học sinh bắt đầu tựu trường. Ai cũng đã qua thời phải vật lộng với bảng những chữ cái A, B, C …

Rồi với thời gian chúng ta mới nhận ra, chỉ với 24 chữ cái ấy người ta có thể tạo nên các bài báo, những tiểu thuyết hấp dẫn, những tác phẩm văn học và triết học … để đời.

Những mẫu tự alphabet ấy luôn nhắc nhớ chúng ta rằng, mỗi người đều phải học mãi học hoài. Học làm người và học trở thành người hữu ích cho cuộc đời nữa…

 

A – (Adult) – Trưởng thành

B – (Better) – Cầu tiến

C – (Control) – Điều khiển

D – (Dream) – Ước mơ

E – (Enthusiasm) – Nhiệt tình

F- (Failure) – Thất bại

G – (Giver) – Cho

H – (Happy) – Hạnh phúc

I – (Invest) – Đầu tư

J – (Joyfulness) – Niềm vui

K – (Knowlegde) – Tri thức

L – (Listen) – Lắng nghe