Nghe giảng Chúa nhật 21 năm A (2011 – 2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 21 năm A

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 16,13-20)

 

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Simôn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giêsu nói với ông : “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Ngày 24.08.2014

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn21_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_tn21_dao

Lễ 06g15 :  Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn21_bac

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

/a_tn21_viet

Lễ 19g00 : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_tn21_hwng

 Ngày 21.08.2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn21_quang

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô S. Lê Văn La Vinh

/a_tn21_vinh

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_tn21_chinh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn21_tien

Lễ 19 giờ Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn21_hieu