Nghe giảng Chúa nhật 20 năm A (2011 – 2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 20 năm A

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 15,21-28)

 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” Người đáp : “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Bấy giờ Đức Giêsu đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ bảy : Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

/a_tn20_dung

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn20_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn20_van

Lễ 07g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn20_thuat

Lễ 16g00 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/a_tn20_linh

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn20_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn20_hieu

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn20_quang

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn20_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_tn20_vien

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn20_quang2

Lễ 19 giờ (Vọng Đức Mẹ lên trời)

 

 

.