Nghe giảng Chúa nhật 16 năm A (2011 – 2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 16 năm A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,24-33)

 

Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?” Ông đáp : “Kẻ thù đã làm đó !” Đầy tớ nói : “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?” Ông đáp : “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

 Năm 2014

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn16_hoa

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn16_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn16_van

Lễ 07g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn16_thuat

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn16_bac 

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn16_hieu 

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn16_hoa

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_tn16_vien

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_tn16_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn16_tien

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn16_hieu