Nghe giảng Chúa nhật 14 năm A (2011 – 2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 14 năm A

2011 + 2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,25-30)

 

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

 

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn14_hieu

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn14_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn14_chinh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

/a_tn14_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn14_bac

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn14_hieu

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Kim Cương

/a_tn14_kimcuong

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn14_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/a_tn14_hung