Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2011

 

 

Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa
ngày 26.06.2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,51-58)

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_thanhthe_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_thanhthe_van

Lễ 06g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_thanhthe_tien

Lễ 9 giờ (Rước lễ lần đầu) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_thanhthe_hieu2

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_thanhthe_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_thanhthe_hwng