Slides : Và Thiên Chúa Nói “Không”

 

 

Slides : Và Thiên Chúa Nói “Không”

 

Xem slides xin click tại đây

 

Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và Chúa trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng không phải Ngài mà chính tôi mới là người phấn đấu để vượt thắng nó.

Tôi đã xin Chúa
làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn
và Chúa trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng tinh thần mới lành lặn,
còn thể xác chỉ là tạm bợ.

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa đã trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng kiên nhẫn là trái của thử thách.
Ngài không ban cho tôi trái ấy mà để tôi tự tìm lấy.

 

[youtube]_1wHsblCUiI[/youtube]

 

Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc
và Chúa đã trả lời: Không”.

Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi,
còn hạnh phúc hay không là tùy tôi.

Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi
và Chúa đã trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng tôi phải tự lớn lên,
và Ngài sẽ cắt tỉa để tôi mang nhiều hoa trái.

Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ
và Ngài đã trả lời: “Không”.

Ngài nói rằng đau khổ làm cho tôi được thoát
khỏi những vướng bận trần gian và mang tôi đến gần Ngài

Tôi đã hỏi: “Liệu Ngài có yêu tôi không”
và Ngài đã trả lời rằng: “Có”.
Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Người Con Một,
Ðấng đã chết vì tôi và một ngày nào đó vì tôi đã tin,
tôi sẽ được lên Thiên Ðàng.

Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương tôi

Và Chúa nói: “Cuối cùng con đã xin đúng điều ta chờ đợi”.

Nhìn lên thập giá Ðức Kitô,
chúng ta được mời gọi để tin nhận rằng
Thiên Chúa đã yêu thương con người,
Ngài đã yêu thương đến độ đã ban
Người Con Một của Ngài cho thế gian.

Qua những lời nói “không” ấy,
Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta…

Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy

mỗi khi chúng ta nhìn lên
Người Con Một Thiên Chúa trên thập giá,

Xin cho chúng ta luôn dâng lời chúc tụng
ngay giữa niềm đau, giữa trăm nghìn đắng cay chua xót
tưởng chừng như không còn chịu đựng nổi,
Xin cho chúng ta mãi mãi phó thác cuộc đời ta nơi Ngài.