Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (2011)

 

 

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi
Ngày 19.06.2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18)

 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

 

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_bangoi_van

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_bangoi_vien

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_bangoi_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Tất Trung

/a_bangoi_trunggv

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_bangoi_hieu