Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời năm 2011

 

 

Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời

Ngày 05.06.2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

 

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_ps07_hieu

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_ps07_hieu2

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_ps07_tien

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_ps07_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/a_ps07_hung