Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh (2011)

 

Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh
Ngày 29.05.2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-21)

 

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/a_ps06_hung

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_ps06_hoa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_ps06_chinhs

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/a_ps06_cuong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.