Nghe giảng lễ thánh nữ Catarina Sienna

 

 

Nghe giảng lễ thánh nữ Catarina Sienna

Hạnh tích thánh Catarina (click here)

 

Catarina sinh năm 1347 tại Siena, là con áp út một gia đình 25 con. Cha là ông Giacômô làm nghề nhuộm, mẹ là bà Mona Lapa.

Năm 12 tuổi từ khước một cuộc hôn nhân do gia đình xếp đặt. 16 tuổi mặc áo dòng ba Đaminh và khởi sự bước vào đời khổ chế và được Chúa hiện ra. Thánh nữ lập ra “trường phái thần bí” cổ võ lòng yêu thương tha thứ, và c công lớn trong việc cổ võ đức Grêgoriô XI đưa giáo triều từ Avignon trở về Roma ngày 13/9/1376.

Chúa nhật thứ tư mùa chay 1375 : được in năm dấu thánh.

Tháng 1-1380 Catarina ngã bệnh, hôn mê, và an nghỉ trong Chúa ngày 29-4-1380 khi mới 33 tuổi.

Năm 1460 Giáo hội tuyên thánh. Ngày 4-10-1970 Đức Phaolo VI suy tôn tiến sĩ Hội thánh.

 

Năm 2015:

Lễ 5g00: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

/catarina15_dung

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/catarina15_hoa

Năm 2014: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/catarina2014_chinh

Năm 2013: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/catarina2013_linh

Năm 2012 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/le_catarina2012_bac

Năm 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/catarina_2011

Năm 2010 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/catarina_2010

Năm 2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/catarina_hieu