Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh 2011

 

Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh
(24.04.2011)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,1-9)


Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.

Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết.

Vọng Phục sinh

Lễ 18 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/a_ps01_cuong

Lễ 20 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_ps01_chinhs

Chúa nhật Phục sinh

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_ps01_hoa

Lễ 16 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_ps01_van

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_ps01_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_ps01_hwng

 

NB : Hai thánh lễ 16 giờ và 19 giờ sử dụng tin mừng Luca 24, 13-35
        Hai môn đệ làng Emmaus gặp Chúa trên đường.