Nghe giảng chúa nhật IV năm A (30.01)

Nghe giảng chúa nhật IV năm A
(30.01.2011)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,1-12a)


Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng :

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm quốc Văn

/a_tn04_van

Lễ 06g15 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn04_quang

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn04_tien

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_tn04_vien

 

 

.