Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa 2011

 

 

Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 3,13-17)

 

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.

Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !”

Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy (Rửa tội tân tòng)
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn01_hieu

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn01_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_tn01_vien

Lễ 17g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn01_thuat

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn01_van