Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (2010)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,35-43)

 + Năm A (2011)
+ Năm B (2012)

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

 

Năm C – 21.11.2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/c_tn34_quang

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_tn34_vien

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/c_tn34_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/c_tn34_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_tn34_hieu

 

Năm B – 22.11.2009

Lễ 17g30 thứ bảy (Thánh nữ Cecilia) Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

/kitovua_cecil_thinh

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/kitovua_hoa

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/kitovua_van