Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2010)

 

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa nhật 14.11.2010


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,23-26)

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?

Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.


Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tdvn_2010hieu

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/tdvn_2010rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/tdvn_2010vien

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/tdvn_2010thanh

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tdvn_2010van