Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2010)

 

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (03.10.2010)

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galata (Gl 4,4-7)


Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !”

Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

 

+ Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/dm_mcoi_hieu10

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/dm_mcoi_tien10

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/dm_mcoi_quang10