Nghe giảng Chúa nhật 23 năm C (2010)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 23 năm C

(05.09.2010)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,25-33)

 

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’ 

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.

Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Nguyễn Bình Tiên

 

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

 

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng