Ngày tĩnh tâm thứ ba kính thánh Đa Minh 06.08

Tĩnh tâm ngày thứ Ba
Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Đa Minh

Cùng thánh Đa Minh đi loan báo Tin Mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Lc 9,28b-36)

Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.

Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu.

Nghe giảng

Lm Px Đào Trung Hiệu

Trong thánh lễ chiều mùng 06.08, ngày tĩnh tâm thứ ba chuẩn bị mừng thánh bổn mạng Đa Minh. Giữa bầu khí ngày Chúa hiển dung và ngày đón nhận đông đảo các anh chị em tân tòng, cha bề trên chánh xứ PX Đào Trung Hiệu đã chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đa Minh đi loan báo Tin Mừng”.

Mời đọc thông tin về buổi lễ

Phụ đề : Bài hát “DOMINIQUE” (Soeur Sourire)

/dominique

ĐK : Dominique, nique, nique
S’en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu, Il ne parle que du Bon Dieu

A l’époque où Jean Sans Terre, d’Angleterre était le roi
Dominique notre père, combattit les albigeois.

Certains jours un hérétique, par des ronces le conduit
Mais notre Père Dominique, par sa joie le convertit

Ni chameau, ni diligence, il parcourt l’Europe à pied
Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté

Enflamma de toute école filles et garçons pleins d’ardeur
Et pour semer la parole, inventa les Frères-Prêcheurs

Chez Dominique et ses frères, le pain s’en vint à manquer
Et deux anges se présentèrent, portant de grands pains dorés

Dominique vit en rêve, les prêcheurs du monde entier
Sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblés.

Dominique, mon bon Père, garde-nous simples et gais
Pour annoncer à nos frères, la vie et la vérité.