Slides : Tiếng Vọng

Slides : Tiếng Vọng

Xem slides xin click tại đây


Có hai cha con đi tham quan một động thạch nhũ

Bỗng người con trượt chân kêu lên : “Úi chao !” từ trong hang có tiếng kêu : “Úi chao !”

Cậu cáu kỉnh quát lớn : “Sao ngươi chế nhạo ta ?” và nghe quát lại “Sao ngươi chế nhạo ta ?”

Tức giận cậu chửi : “Quân đốn mạt !”
Tiếng trong hang nhái lại y chang : “Quân đốn mạt !”

Cậu quay lại hỏi cha : “Thế là thế nào vậy”

Người cha mỉm cười, nói lớn : “Anh tài quá !”
Liền có tiếng vọng : “Anh tài quá !”

Ông nói tiếp : “Bạn thông minh, tuyệt vời quá !”
Tiếng vọng lập lại y như vậy

Rồi ôn tồn giải thích: “Con ơi, đó là tiếng vọng
Âm thanh ta nói chạm vào vách đá sẽ dội trở lại…

“Khi con nói những lời khó nghe
thì nó sẽ dội lại toàn những lời khó nghe.

“Cha nói những lời đẹp đẽ
thì nó sẽ dội lại những âm thanh đẹp đẽ !

“Ở đời cũng thế !
Khi xử với người theo lòng từ bi,
thì ta sẽ nhận lại sự yêu thương.”

“Khi ta hành động những điều xấu,
thì nỗi bất hạnh sẽ xảy đến cho chúng ta.”

Thế nên cha ông ta mới căn dặn :
“Ác giả thì ác báo” và … “Ở hiền thì gặp lành”

Những gì anh em muốn người ta làm cho mình,
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.
(Mt 7,12)