Slides : An Lạc

Slides : An Lạc

Xem slides xin click tại đây


Đừng so sánh bạn với ai cả, vì làm như thế là bạn đã tự coi thường chính mình.

Không có ổ khóa nào được làm ra mà không có chìa để mở. Vì vậy tạo hóa cũng sẽ không bao giờ trao cho bạn một vấn đề mà không có cách giải quyết riêng.

Hãy chấp nhận khi bạn mất mát.
Hãy im lặng khi thành công.
Và hãy vui khi chiến thắng được chính mình.

Không ai có thể quay lại quá khứ để thay đổi lỗi lầm của chính mình.
Nhưng ta có thể bắt đầu từ việc nhận ra những lỗi lầm của mình
để tránh những sai phạm trong tương lai.

Cuộc đời vẫn mỉm cười khi bạn đang đau khổ.
Và nó cũng mỉm cười khi bạn đang hạnh phúc.
Vì vậy bạn hãy mỉm cười
dù có được hạnh phúc hay đang gặp khổ đau.

Chẳng ai trong chúng ta muốn phiền não.
Để tránh phiền não bạn phải biết chấp nhận.

Và tình thương là tài nguyên không bao giờ cạn.
Nó sẽ tăng thêm khi ta hiến tặng cho đời.

Ta thường dễ phê phán khuyết điểm của người.
Nhưng lại rất khó nhận ra lỗi lầm của mình.
Bởi thế, trí tuệ chỉ sẽ được hình thành từ sự nhận ra
và sửa chữa lỗi lầm của chính mình.

Hãy là tấm gương soi rọi cho chính bản thân.
Vì chỉ khi thân bạn AN, tâm bạn mới LẠC.
Cầu chúc tất cả chúng ta thân tâm luôn AN LẠC.