Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi 2009 & 2010

 

Nghe giảng Lễ Chúa Ba Ngôi
Năm 2010 và 2009

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16,12-15)


Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

Năm C : 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/c_bangoi_quang

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_bangoi_vien

Lễ 6g15 : Phó tế Giuse Nguyễn Đình Chiến

/c_bangoi_chien

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/c_bangoi_cuong

Năm B : 2009

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/bangoi_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/bangoi_hung

Năm A : 2008

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/bangoia_hieuj