Nghe giảng Lễ Chúa Thánh Thần 2010

 

Nghe giảng Lễ Chúa Thánh Thần
Ngày 23.05.2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-16.23b-26)

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_hienxuong_vien

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/c_hienxuong_hoa

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/c_hienxuong_chinh

Lễ 9 giờ (thêm sức) : Lm Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình

/c_hienxuong_dinh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_hienxuong_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/c_hienxuong_hwng