Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh (2010)

 

Nghe giảng Cn VI Phục Sinh (09.05. 2010)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,23-29)

Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘ Thầy ra đi và đến cùng anh em ‘. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_ps06_hieu
Lễ 5giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_ps06_van
Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_ps06_vien
Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/c_ps06_thanh
Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_ps06_van2