Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh (2010)

 

Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh năm C

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13,31-33a.34-35)

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giêsu nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình

/c_ps05_binh

Lễ 5giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_ps05_hieu

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/c_ps05_tien

Lễ 9 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/c_ps05_cuong

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/c_ps05_quang